Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen

1_SSA40863.jpg
 
Кмет на Община Якоруда: инж. Нуредин Мусов Кафелов. Структура на общинската администрация, дирекции, служители.
 
 
 
 


ESF_logo_BG.jpg

  

ИФОРМАЦИЯ

относно реализирането на дейностите по проект“Създаване на звено за услуги в домашна среда на територията на община Якоруда

 

 

  IMG_8096.jpg
   

  Общински съвет мандат 2011 - 2015 г.: Председател Мердие Осман, общински съветници, комисии, зеседания, решения.


  "Зелен"телефон и е-мейл адрес ,на който гражданите могат да подават сигнали  за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците:
  07442/26-37; oba_yda@abv.bg

   

  ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ В МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

  Обяви

  Стратегията може да видите тукStrategiq.doc (234 Kb)
  DSC_0077.JPG
  Актуални обяви за оществени поръчки, търгове, програми и проекти.

  Water_lilies.jpgГише за административно обслужване - фронт офис. Видове административни услуги. Харта на клиента

   

  42.jpg


  1_pojarna1.png
  DSC_2312.JPG

  Проекти за развитие на Общината. "Развитие на устойчив риболовен туризъм в местностите Лееве и Нехтеница - средство за опазване на природното богатство на община Якоруда"

   ,
   Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 от ЗПУКИ декларации.pdf (23.45 Mb) Вътрешните правила може да изтеглите ТУК.docx (49.62 Kb) Становище по екологична оценка за Общ устройствен план на община Якоруда становище.pdf (2.16 Mb)