Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Обяви и съобщения от ТСУ

Обявление ПУП - Али Доспатли pdf.gifобявление.pdf (195.21 Kb)

Обявление ПУП- ЕТ"Величка месьова" pdf.gifобявление.pdf (155.97 Kb)

Обявление ПУП - Телекабел АД pdf.gifобявление.pdf (229.91 Kb) качено на 24.07.2017 г.

Заповед № ОА-РР-192/06.06.2017 г. за изработване на ПУП  pdf.gifзаповед.pdf (386.04 Kb)

Заповед №18/16.02.2016 г. за изработване на ПУП pdf.gifзаповед.pdf (133.99 Kb)

Решение №44/18.01.2016 г. на ОбС pdf.gifрешение.pdf (412.64 Kb)

Задание за обхват и съдържанив на доклад за екологична оценка на общ устройствен план на Община Якоруда doc.gifZadanie.doc (243 Kb)

Заповед №108/15.09.2015 г. за изработване на ПУП pdf.gif108.pdf (137.17 Kb)

Заповед №153/01.12.2015 г. за изработване на ПУП pdf.gifzapoved.pdf (128.39 Kb)

Решение №97/27.07.2015 г. на ОбС pdf.gifрешение.pdf (200.3 Kb)