Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Антикорупция
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Общинска Администрация Якоруда Ви предоставя възможност да подадете сигнали за корупция или нередности при обслужването на граждани или да направите предложения за подобряване на нашата работа, както и да изразите своето задоволство или благодарност от получената услуга.

Вие може да ни изпратите e-mail на адрес: signal@yakoruda.e-gov.bg

Уверяваме Ви, че сигналите за корупция или нарушения, извършвани от наши служители, ще бъдат проверени.
Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от вас.

За успешен диалог и ползотворно сътрудничество и ако желаете да Ви уведомим за предприетите мерки и резултатите от тях, моля посочете начин за контакт с Вас (име, фамилия, адрес, телефон или е-mail).