Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Икономическо развитие

"Средновековна Якоруда - на пътя на дървесината, катрана, виното! Създаване на център за международни културни прояви"
През декември 2006 г. община Якоруда започна изпълнението на още един голям проект за развитие на културния туризъм, финансиран от Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Гърция "Насърчаване на културните, туристически и човешки ресурси в трансграничния регион". Партньори са община Суфли от Република Гърция и Фондация "Белица" от община Белица. Продължителността на проекта е 18 месеца, а общата му стойност - 189 039 евро.
Основната цел на проекта е създаването на регионален туристически продукт. Проектът предвижда осъществяване на консервационно-реставрационни дейности на два културни обекта на територията на община Якоруда - Средновековна стратегическа крепост от 12 век и Джерджевденска църква (V-VI век). В изпълнението на тези дейности са включени представители на местната общност. Предвижда се да бъдат организирани курсове за подготовка на екскурзоводи и охранители на новосъздадените туристически обекти. Създаденият по проекта информационен център ще популяризира новия туристически продукт чрез рекламна кампания, фотографска изложба и международна конференция.

"Развитие на устойчив риболовен туризъм в местностите Лееве и Нехтеница - средство за опазване на природното богатство на община Якоруда"
В края на 2006 г. община Якоруда започна осъществяването на проект, финансиран по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Македония. Партньори са община Конче (Македония) и Местна инициативна група - Якоруда. Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност - 197 608 евро.
Целта на проекта насърчаване на устойчивото икономическо развитие чрез опазване на природните богатства в местностите Лееве и Нехтеница, както и опазването и увеличаването на популацията на балканска пъстърва в притоците на р. Места. Планирани са серия от дейности, включващи разширяване на пъстървовия рибарник в местността Лееве и зарибяването на притоците, разположение на територията на Нехтеница. Важна част от проекта е рехабилитацията на 3 километров участък от общинския пътя Якоруда - Трещеник - Нехтеница, изграждането на допълваща туристическа инфраструктура в Нехтеница, както и интензивна промоционална кампания на проекта.

Трещеник
Курортната местност Трещеник се намира в непосредствена близост до границите на Националния парк "Рила". Местността Трещеник е удобен изходен пункт за множество туристически маршрути в парка като х. Трещеник - х. Грънчар - х. Заврачица. Хижа Трещеник е на 1 764 м надморска височина.
В местността е разположен и семеен хотел "Вила Десислава", в близост до който има ски-писта. В процес на разширение е ски-зоната, която заедно с новата въжена линия ще улесни придвижването на туристите до границите на Националния парк.
Районът Трещеник - Нехтеница предизвиква подчертан интерес у инвеститорите, които залагат на развитието на туризъм, свързан с чистата природа и тишината на високата планина, запазването и изучаването на природните богатства на района. Близостта до курорти с национално значение като Банско и Велинград е възможност за развитие на интегриран регионален туристически продукт.
Община Якоруда работи активно за превръщането на района в съвременен туристически център и съвместно с община Белица подготвя проект "Семково, Андрианов Чарк, Трещеник, Нехтеница - исторически царски път - минало, настояще, бъдеще".