Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Проекти

Информация относно проект по мярка 19.1 информация.docx (193.81 Kb) качено 04,01,2016 г.
Напредък по проект“ Нови възможности за грижа“ в Община Якоруда м.07,м.09  doc.gifпроект.doc (103.5 Kb)
Напредък по проект“ Нови възможности за грижа“ в Община Якоруда м.12  doc.gifпроект.doc (103.5 Kb)