Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Връзки

Държавни институции:
http://www.parliament.bg/ - Народно събрание
http://www.government.bg/ - Министерски Съвет
http://www.president.bg/ - Президент
http://www.constcourt.bg/ - Конституционен Съд

Министерства:
http://www.mfa.government.bg/ - Министерство на външните работи
http://www.mvr.bg/ - Министерство на вътрешните работи
http://www.mlsp.government.bg/  - Министерство на труда и социалната политика
http://www.mi.government.bg/  - Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.mrrb.government.bg/  - Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.md.government.bg/  - Министерство на отбраната
http://www.minfin.bg/bg/   - Министерство на финансите
http://www.mzgar.government.bg/  - Министерство на земеделието и горите
http://www.minedu.government.bg/  - Министерство на образованието и науката
http://www.mjeli.government.bg/  - Министерство на правосъдието
http://www.mh.government.bg/   - Министерство на здравеопазването
http://www.mdaar.government.bg/  - Министерство на държавната администрация и административната реформа
http://www.mt.government.bg/  - Министерство на транспорта
http://www.moew.government.bg/  - Министерство на околната среда и водите
http://www.mc.government.bg/  - Министерство на културата
http://www.mdpba.government.bg/  - Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

http://www.bl.government.bg/ - Област Благоевград
http://www.blgmun.com/ - Община Благоевград
http://www.namrb.org/ - Национално сдружение на общините в България
http://www.flgr.bg/ - Фондация за реформа в местното самоуправление
http://www.guide-bulgaria.com/SW/Blagoevgrad/Yakoruda - Представяне на общината
http://blgrad.com/ - Информационен портал за Югозападна България

Бизнес
:
http://www.catalog.bg/
http://directory.kompass.com/en/Bulgaria/Yakoruda/dir.php- Държавно лесничейство Якоруда:
http://www.nug.bg/cgi-bin/pod1.cgi?level=3&DlID=10215
http://www.nug.bg/cgi-bin/pod.cgi?level=2  - Регионално управление на горите гр. Благоевград
http://directory.kompass.com/en/Bulgaria/Yakoruda/dir.php - Якорудски Бор LTD
http://www.zmm-yakoruda.com/ - ЗММ Якоруда

Туризъм:
http://www.rilanationalpark.org/bg/index.phtml - Национален парк Рила 
http://planini.hit.bg/ - Хижи в Рила 
http://planini.hit.bg/rila/hizha_granchar.html - х. Грънчар
http://treshtenik.hit.bg/ - х. Трещеник
http://www.villad-treshtenik.com/ - Вила Десислава
http://www.saly.hit.bg/ - Комплекс Сали
http://www.jptactis.com/jpt1005/angelov.htm  - Железопътният туризъм и линията Септември-Добринище