Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Контакти
2790 ЯКОРУДА
ул. “Васил Левски” № 1
Тел: 07442 23 28
Факс: 07442 26 28
ел. поща:
oba_yda@abv.bg

За контакти и препоръки във връзка с изграждането на електронния портал на Община Якоруда:
Агенция Стратегма
Георги Райжеков
strator@strategma.bg
Станка Делчева
sdelcheva@strategma.bg
Тихомира Трифонова
tiho@gateway.bg