Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg

Новини

НОВИНИ
14.09.2017
14 септемри е професионалния празник на пожарникарите. Да бъдат живи и здрави те и техните семейства!!!
Още

Достъп до информация

Обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ /Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от...
Още
Преброяване 2011 година
24.01.2008
Информация за преброяване 2011 може да намерите ТУК
Още

Антикорупция

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Общинска Администрация Якоруда Ви предоставя възможност да подадете сигнали за корупция или нередности при обслужването на граждани или да направите предложения за подобряване на нашата работа, както и да изразите своето задоволство...
Още

Обществен посредник

Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Якоруда Формуляр-жалба до Обществения посредник Какво е "Обществен посредник"? Общественият посредник е лице, което защитава с предвидените от закона средства...
Още

Контакти

2790 ЯКОРУДА ул. “Васил Левски” № 1 Тел: 07442 23 28 Факс: 07442 26 28 ел. поща: oba_yda@abv.bg За контакти и препоръки във връзка с изграждането на електронния портал на Община Якоруда: АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА Георги Райжеков...
Още

Връзки

Държавни институции: http://www.parliament.bg/ - Народно събрание http://www.government.bg/ - Министерски Съвет http://www.president.bg/ - Президент http://www.constcourt.bg/ - Конституционен Съд Министерства: http://www.mfa.government.bg/ -...
Още