Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Конкурси и търгове
Конкурси и търгове
Договор за добив на дървесина обект 15 doc.gifdogovor_Ob.15.doc (156 Kb) качено на 29.09.2017 г.

Протокол класиране за обект №15 pdf.gifпротокол.pdf (706.1 Kb) качено на 20.09.2017 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, обект 15 doc.gifOtkrit___onkurs_Ob.15_za_publikuvane.doc (436.5 Kb)
Договор за добив на дървесина обект 14 doc.gifdogovor_Ob.14.doc (147.5 Kb) качено на 08.08.2017 г.
Заповед за провеждане на търг doc.gifзаповед 79.doc (59 Kb)
Протокол класиране за обект №14 doc.gifпротокол.doc(73.5 Kb) качено на 31.07.2017 г.
Заповед за провеждане на търг №163/10.11.2017г.pdf.gifЗаповед.pdf (403.52 Kb)качено на 10.11.2017
Заповед за провеждане на търг №191/05.12.2016pdf.gifЗаповед.pdf (482.34 Kb)качено на 05.12.2016 г.
Заповед за провеждане на търг №190/05.12.2016pdf.gifЗаповед.pdf (375.46 Kb)качено на 05.12.2016 г.
Заповед за провеждане на търг №127/02.09.2016г.pdf.gifЗаповед.pdf (491.3 Kb)качено на 02.09.2016 г.
Заповед за провеждане на търг №113/10.08.2016гpdf.gifЗаповед.pdf (368.97 Kb)качено на 10.08.2016 г.
Заповед за провеждане на търг №156/01.12.2015г.pdf.gifЗаповед.pdf (383.34 Kb)качено на 01.12.2015 г
Заповед за провеждане на търг №80 /23.06.2015г. pdf.gifЗаповед .pdf (533.75 Kb) качено на 23.06.2015 г.
Заповед за провеждане на търг №137/13.11.2015 г.pdf.gifзаповед.pdf (375.48 Kb) качено на 13.11.2015 г.
Заповед за провеждане на търг №138/13.11.2015 г.pdf.gifзаповед.pdf (385.23 Kb) качено на 13.11.2015 г.
Заповед за провеждане на търг №154/01.12.2015г.pdf.gif Заповед.pdf (379.85 Kb)качено на 01.12.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина doc.gifобект 14.doc (543.5 Kb) качено на 06.07.2017 г.
Заповед за провеждане на търг pdf.gifзаповед 95.pdf (332.48 Kb)
Заповед за провеждане на търг pdf.gifзаповед 94.pdf (323.77 Kb)
pdf.gifЗаповед № 44.pdf (337.17 Kb)
pdf.gifЗаповед № 43.pdf (630.54 Kb)
doc.gifДоговор-Обект 12.doc (174 Kb) качено на 15.06.2017 г.
doc.gifДоговор-Обект 13.doc (133 Kb) качено на 15.06.2017 г.
Протокол класиране за обект №12  pdf.gifпротокол.pdf (436.85 Kb)качено на 31.05.2017 г.
Протокол класиране за обект №13 pdf.gifпротокол.pdf (358.82 Kb)качено на 31.05.2017 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за добив на дървесина doc.gifобект 13.doc (438 Kb)
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина doc.gifобект 12 doc (467.5 Kb)
Заповед 77 / 09.05.2017г.-процедура, търг, общинска сграда 4 pdf.gif.pdf (1.73 Mb)
Заповед класиране обект 11 pdf.gifзаповед.pdf (377.46 Kb)
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина doc.gifобект 10.doc (485.5 Kb)(568 Kb) качено на 21.03.2016 г.
Заповед за откриване на търг кв.17  pdf.gifзаповед.pdf (1.69 Mb) качено на 09.05.2016 г.
Заповед за провеждане на търг №34/22.02.2016pdf.gifЗаповед.pdf (370.45 Kb)качено на 22.02.2016 г.
Заповед за провеждане на търг №33/22.02.2016pdf.gifЗаповед.pdf (374.39 Kb)качено на 22.02.2016 г.
Заповед за провеждане на търг №32/22.02.2016 pdf.gifЗаповед.pdf (373.18 Kb)качено на 22.02.2016 г.
Заповед за откриване на търг м.Кьорови колиби doc.gifzapoved.doc (64 Kb) качено на 22.02.2016 г.
Заповед за откриване на търг - кв.29 doc.gifzapoved.doc (64.5 Kb)
качено на 22.02.2016 г.
Решение за класиране обект 9 pdf.gifрешение.pdf (1.07 Mb) качено на 16.11.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина  doc.gifОбект 12.doc (497 Kb) качено на 19.04.2017 г.
Протокол-разглеждане, оценка и класиране на оферти- doc.gifprotokol_Ob.12_09.05.__1_.doc (88 Kb)
Заповед 33 / 10.05.2017г.-прекратяване на процедура. doc.gif.doc (82.5 Kb)
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина pdf.gifобект 11.pdf (607.5 Kb) качено на 27.09.2016 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина  pdf.gifобект 9.pdf (2.62 Mb) качено на 02.11.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина pdf.gifобект 1.pdf (7.84 Mb) качено на 22.07.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина pdf.gifобект 2.pdf (7.72 Mb) качено на 22.07.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина pdf.gifобект 3.pdf (7.42 Mb) качено на 22.07.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина  pdf.gifобект 4.pdf (7.6 Mb) качено на 28.07.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина  pdf.gifобект 5.pdf (2.97 Mb) качено на 29.07.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина pdf.gifобект 6.pdf (3.02 Mb) качено на 29.07.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина pdf.gifобект 7.pdf (2.98 Mb) качено на 29.07.2015 г.
Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина pdf.gifобект 8.pdf (3.01 Mb) качено на 29.07.2015 г.
Решение за класиране pdf.gifрешение.pdf (397.4 Kb)
Решение за класиране 2  pdf.gifрешение.pdf (509.47 Kb)

Заповед за провеждане на търг № 87/20.07.2015 г. pdf.gifзаповед.pdf (1019.73 Kb)
Обява pdf.gifobqva pdf (297.89 Kb)
Заповед 91 pdf.gifzapowed .pdf (646.36 Kb)
Заповед 90 pdf.gifzapoved.pdf (672.25 Kb)
Заповед за откриване на търг - кв.114 doc.gifzapoved.doc (64.5 Kb)
Заповед за откриване на търг - кв. 17
doc.gifzapoved.doc (69 Kb)
Заповед за откриване на търг -
Джебре doc.gifzapoved.doc (61.5 Kb)
Заповед за откриване на търг - Якорущица doc.gifzapoved .doc (60.5 Kb)
Заповед за откриване на търг - шивашки цех doc.gif1_zapoved.doc (58.5 Kb)
Заповед за откриване на търг - пазар
doc.gif1_zapoved.doc (68 Kb)
Заповед за откриване на търг - трещеник
doc.gif1_zapoved.doc (68 Kb)
Заповед за откриване на търг - дърводелски цех
doc.gif1_zapoved.doc (59 Kb)