Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Община Якоруда

izgled3s.jpg

Община Якоруда е разположена в североизточната част на Благоевградска област на площ от 339,3 кв.км. Релефът на община Якоруда е планински и полупланински - обхващаща части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р. Места. Средната надморска височина е 1 603 м, а средният наклон на терена е 11,1%.
Общината се състои от осем населени места - общинския център гр. Якоруда и седем села, които са разположени в Родопите. Град Якоруда се намира на 80 км от областния център Благоевград, на 30 км от Разлог и Банско и на 40 км от Велинград.

Броят на населението към 14.06.2007 г. е 10 726 жители: с. Аврамово - 690, с. Бел камен - 584, с. Бунцево - 538, с. Конарско - 988, с. Смолево - 562, с. Черна Места - 393, с. Юруково - 1179 и гр. Якоруда - 5 792.
На територията на общината се намира Парков участък "Якоруда", част от Национален парк "Рила". Природните богатства са достъпни чрез един от входовете на парка, разположен в местността Нехтеница. Той е и изходен пункт към езерата във високопланинския пояс - Якорудските, Грънчарските и Ропалишките. В землището на гр. Якоруда има два минерални извора.

priroda4.jpg

Историческите сведения са основание за включването на Якоруда в списъка на забележителните старинни селища на България. През Якорудското землище преминава римски пътен лъч, съединявал Филипополис и долината на р. Марица с един от главните пътища на Римската империя - Виа Егнатия. За това свидетелстват останките на две крепости - едната под града, наречена Калята, а другата - Градището, край Черна Места.

Туристически интерес представляват археологическите находки от антично, късноантично и средновековно селище на 8 км североизточно от града, развалините от средновековна църква (V-VI век) на около 3 км югозападно от града, както и останките от праисторическо селище (2-1 хилядолетие пр.н.е.) край с. Юруково. Два от тези археологически обекти са включени в реставрационната програма, която община Якоруда изпълнява в рамките на проект, финансиран по Програма ФАР на ЕС.
Интерес представляват паметниците на културата от епохата на Възраждането в Якоруда - два архитектурни ансамбъла в центъра на града. Все още "живи" и с възможност за развитие са традиционни занаяти, като домашното тъкачество - със своята самобитна цветова палитра и мотиви - както и плетачеството и изработването на гоблени. Културните дейности на територията на общината се организират от трите читалища - в гр. Якоруда и в селата Конарско и Юруково.

izgled1.jpg

center1s.jpg

Още в началото на ХХ век Якоруда има построена собствена електрическа централа, водопровод от Рила, голямо читалище и ново училище, популярна банка и трудовопроизводителна кооперация. В периода след Първата световна война процъфтяват търговията с дървен материал и скотовъдството. Тогава предприемчиви фамилии и общинари си подават ръка и правят от Якоруда средище на търговията и занаятите. През втората половина на миналия век Якоруда преживява втори възход с развитие на машиностроенето, пътното и жилищното строителство, образованието и културата.
Днес община Якоруда продължава да е център на дърводобивна и дървопреработвателна промишленост, както и на производството на машини и оборудване за тях. Природните дадености са потенциал за развитие на алтернативен (екологичен, селски и културен) туризъм и дават надежда за превръщане на региона в атрактивен център за български и чуждестранни инвестиции. Възможности за ускоряване на икономическото развитие предоставя и традиционното за общината селско стопанство.
Членството на България в Европейския съюз поставя нови предизвикателства и възможности пред местната власт в Якоруда. Общината реализира редица проекти за подобряване на техническата инфраструктура. В процес на изпълнение са инициативи за повишаване на професионалната квалификация като условие за създаване на нови и по-добри работни места. Усилията на местните власти целят превръщане на община Якоруда в привлекателно място за живот и за привличане на нови инвестиции

1_pchelin.jpg
Знаете ли, че:
                     
- Ледник в Анарктика, на остров Гринуич носи името Якоруда.
- ЖП-гара Аврамово е най-високата гара на Балканския полуостров (1267 м).
- В село Конарско потомствения майстор-пчелар Хасан Шибльов се грижи за 120-годишния си пчелин, а билковият мед ухае на родопските поляни.
-  27-годишният Ахмед Шуганов от Якоруда стана финалист в първия сезон на реалити-шоуто Survivor BG.