Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Бизнес

В Община Якоруда има регистрирани 180 фирми. Най-голям е делът на фирмите, занимаващи се с търговия,ремонт и обслужване.

Отрасли:

  • селско, ловно и горско стопанство
  • преработваща промишленост:дърводобивна и дървопреработваща, производство на машини, текстилна промишленост
  • туризъм
  • строителство
  • лека промишленост