Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Населени места

Рила и Родопите си дават среща по поречието на р. Места, където се намира и общинския център гр. Якоруда. Селата на общината са разположени по склоновете на Родопите. Аврамово, Смолево, Бел Камен, Бунцево и Конарско са накацали по високите била. От тях се откриват чудни гледки към Рила, а Черна Места и Юруково са се сгушили в долината на реката.
В селата живее близо половината от населението на общината.
В с. Конарско можете да посетите 120 годишния пчелин на Хасан Шибльов, известен с уникалния високопланински билков мед, който майсторът-пчелар добива от 80 пчелни семейства. По пътя от с. Черна Места за Якоруда можете да се отбиете до рибарника за планинска пъстърва, за да хапнете току-що уловена риба.

 avramovo.jpg 

с. Аврамово 
Население: 731
Надм. височина: ≈1250 м
Пощ. код: 2795
Тел. код: 07442

   

с. Бел Камен 
Население: 620
Надм. височина: 560 м
Пощ. код: 2793

  belkamen.jpg
   
 buncevo.jpg 

с. Бунцево
Население: 544
Надм. височина: 1568 м
Пощ. код: 2792
Тел. код: 07442

   

с. Конарско
Население: 1 057
Надм. височина: 1329 м
Пощ. код: 2792
Тел. код: 07442

  konarsko.jpg
   
 smolevo.jpg 

с. Смолево
Население: 604
Надм. височина: 1224 м
Пощ. код: 2794
Тел. код: 07442
Кмет на село Смолево- Юсуф Хасан Илански - роден на 03.03.1959 год. в село Смолево .Завършил Техникум по автотранспорт гр.Разлог.След отбиване на военната си служба завърших ПИ гр.Ямбол.От 1984 год..до 1999 г. Работи в ОСО гр.Благоевград като преподавател.Семейно положение - женен . Има едно дете. От 1990 год. е Кмет на с.Смолево.

   

с. Черна Места
Население: 423
Надм. височина: 1191 м
Пощ. код: 2789
Тел. код: 07442

  c_mesta.jpg
   
  

с. Юруково
Население: 1 182
Надм. височина: 1137 м
Пощ. код: 2796
Тел. код: 074495