Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen

За контакти и препоръки във връзка с изграждането на електронния портал на Община Якоруда:
Агенция Стратегма
Георги Райжеков
strator@strategma.bg 
Станка Делчева
sdelcheva@strategma.bg
Тихомира Трифонова
tiho@gateway.bg

Текстове за брошурата

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ от 339,3 кв.км. Общината се намира на територия, заемаща части от Източна Рила и части от Западни Родопи. В нея влизат осем населени места - общинския център гр. Якоруда и седем села -?????, които са разположени в Родопите. Броят на населението е 11 100 души, по данни на НСИ от 2001 г.
Град Якоруда е разположен в южните склонове на Рила планина, административен, стопански и културен център. Градът се намира на 80 км. от областния център Благоевград, на 28 км. от Разлог и Банско и на 40 км. от Велинград.
Релефът на община Якоруда е планински и полупланински - обхващаща части от Рила и Западните Родопи, и тясната долина в горното течение на р. Места. Средната надморска височина е 1603м., а средният наклон на терена е 11,1%.
Част от общината попада в Национален парк " Рила ". Други природни забележителности са водопадът на р. Чесна, вековните дървета край с. Бунцево и гр. Якоруда. Разнообразният животински свят в общината предлага много добри възможности за познавателен туризъм, спортен и любителски риболов. Изходен пункт към езерата във високопланинския пояс - Якорудските, Грънчрските, Ропалишките - в местността " Трещеник ". В землището на гр. Якоруда има два минерални извора и един сондажен кладенец. Изследване на минералната вода е правено през 1977 г. Тя е бистра, без мирис, приятна за пиене. Лекува стомашно-чревни, бъбречни и кожни заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система.
Следи от човешка дейност през различни исторически епохи са регистрирани на много места край гр. Якоруда и с. Юруково, но подробни археологически проучвания не са правени. Туристически интерес представляват останките на антично, късноантично и средновековно селище на 8 км. североизточно от града, останки от праисторическо селище ( 2-1 хилядолетие пр.н.е. ) край с. Юруково, останки от средновековна църква ( 5-6 век ) на около 3 км. югозападно от града. Интерес представляват паметниците на културата от епохата на Възраждането в Якоруда - два архитектурни ансамбъла в центъра на града. Все още "живи" и с възможност за възраждане са традиционни занаяти, като домашното тъкачество, с характерни цветови особености и мотиви, плетачеството и изработването на гоблени. Културните дейности на територията на общината се организират в 3 читалища - в гр. Якоруда и в селата Конарско и Юруково.
Още когато е село, Якоруда има построена собствена електрическа централа, водопровод от Рила, голямо читалище и ново училище, основава популярна банка и трудово - производствена кооперация. Впечатляващи са къщите по централната улица. Това е времето след Първата световна война, когато търговията с дървен материал и скотовъдството процъфтяват. Предприемчиви фамилии и общинари си подават ръка, за да направят от Якоруда забележимо място на търговия, занаяти и по-добро образование за децата. През втората половина на миналия век Якоруда преживява своя втори подем, оставил трайни следи в индустриализацията, пътното и жилищното строителство, образованието и културата.

№ 1 Трещеник
На територията на общината е разположен част от Националния парк „Рила". Курортната местност Трещеник, намираща се в непосредствена близост до неговите граници, е удобна изходна база за множество туристически маршрути в парка. (х. Трещеник - х. Грънчар - х. Заврачица - основен маршрут, х. Трещеник - х. Семково - второстепенен маршрут). Хижа Трещеник се намира на 1764 м надморска височина.
В местността е разположен и семеен хотел „Вила Десислава". В непосредствена близост има ски-писта. В процес на изграждане е разширение на ски-зона, заедно с въжена линия, която ще улеснява придвижването на туристите до границите на Националния парк.
Районът Трещеник - Нехтеница предизвиква подчертан интерес у инвеститорите, които залагат на развитието на туризъм, свързан с чистотата и тишината на високата планина, запазването и изучаването на природните богатства на района. Близостта до курорти с национално значение като Банско и Велинград дава възможност за развитие на интегриран регионален туристически продукт.
Община Якоруда работи активно за превръщането на района в нов туристически център и съвместно с община Белица подготвя проект „Семково, Андрианов Чарк, Трещеник, Нехтеница - исторически царски път - минало, настояще, бъдеще".

№ 2 Селата
Рила и Родопите си дават среща по поречието на Места, където се е разположил и гр. Якоруда. Селата на общината са разположени в Родопите. Аврамово, Смолево, Бел Камен, Бунцево и Конарско са накацали по високото и от тях откриват чудни гледки към Рила, а Черна Места и Юруково са се сгушили в долината на реката.
В селата живее близо половината от населението на общината.
В с. Конарско можете да посетите най-стария пчелин ........, а по пътя от Черна места за Якоруда да се отбиете до рибарника за планинска пъстърва, където можете да хапнете прясна риба.

№ 3 "Средновековна Якоруда - на пътя на дървесината, катрана, виното! Създаване на център за международни, културни прояви"
През декември 2006 г. община Якоруда започна изпълнение на проект за развитие на културен туризъм, финансиран от Програма ФАР на ЕС (PHARE BG 2004/016-782.01.06/G/CBC-31 България - Гърция "Насърчаване на културните, туристически и човешки ресурси в трансграничния регион". Партньори са община Суфли, Република Гърция и Фондация „Белица", община Белица. Продължителността на проекта е 18 месеца, а общата му стойност - 189 000 евро.
Основната цел на проекта е създаването на туристически продукт община Якоруда в областта на културния туризъм, чрез осъществяване на консервационно-реставрационните дейности на два културни обекта на нейна територия - Средновековна стратегическа крепост от 12 век и Джерджевденска църква (5-6 век). В изпълнението на тези дейности, ще бъдат включени представители на местната общност, а след тяхното приключване ще бъдат организирани курсове за подготовка на екскурзоводи и охранители на новосъздадените културни обекти. Създаденият туристически продукт ще бъде популяризиран посредством рекламна кампания, фотографска изложба и международна конференция, както и с помощта на създадения по проекта информационен център.

4 Знаете ли, че:

- Името  на Якоруда носи ледник, разположен на остров Гринуич в Анарктика.

- Жп гара Аврамово е най-високата гара на Балканския полуостров (1267 м), а теснолинейката Септември - Добринище, от която е част гарата, е една от най- интересните жп линии в Европа.

5 „Развитие на устойчив риболовен туризъм в местностите Лееве и Нехтеница - средство за опазване на природното богатство на община Якоруда"
В края на 2007 г. община Якоруда започна осъществяването на още един голям проект, финансиран по програма ФАР на ЕС (BG 2004/016-786.01.01/Grants - 04MAC03/02/002 България - Македония). Партньори са община Конче (Македония) и Местна инициативна група - Якоруда. Продължителността на проекта е 12 месеца, а общата му стойност - 148 000 евро.
Целта на проекта е да насърчи устойчивото икономическо развитие чрез опазване на природните богатства в местностите Лееве и Нехтеница, както и опазването и увеличаването на популацията на балканска пъстърва в притоците на река Места. Тази цел ще бъде постигната чрез серия от дейности, включващи разширяване на пъстървовия рибарник в местността Лееве и зарибяването на притоците, разположение на територията на Нехтеница. Важна част от проекта е рехабилитацията на 3 километров участък от общинския пътя Якоруда - Трещеник - Нехтеница, изграждането на допълваща туристическа инфраструктура в Нехтеница, както и интензивна промоционална кампания на създадения продукт.

6 Проекти за развитие на община Якоруда

  • - „Отводняване, възстановяване носимоспособността на пътната настилка и сигнализация на път ІV-84025 - с. Конарско - с. Бунцево", 2005 - 2006, САПАРД, обща стойност 2 034 570 лв.;
  • - „Изграждане на водопровод в с. Аврамово", 2003 - 2007, ПУДООС, обща стойност 480 000 лв.;
  • - „Изграждане на канализация в с. Конарско", 2004, ПУДООС, стойност 970 000 лв.;
  • - „Подобряване енергийната ефективност на СОУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Якоруда, СИФ, Инвестиционна програма 2007 - Общинска инфраструктура, стойност 390 200 лв.,
  • - „Подобряване топлотехническата ефективност на Обединено детско заведение, гр. Якоруда", 2006 - 2007, СИФ, Инвестиционна програма 2006 - Общинска инфраструктура, обща стойност 316 754 лв., от които 20% общинско финансиране.
  • - „Намаляване на безработицата и ограмотяване чрез създаване на компютърно-информационен център", гр.Якоруда, изпълнител фондация „Приморско", СИФ, Инвестиционна програма 2006 - Микропроекти за развитие на местните общности.

7 Предстоящи проекти

  • - „Ремонт площадно пространство и тротоари за създаване на общодостъпна среда в гр. Якоруда", 2007, „Красива България"/МТСП, обща стойност 72 974 лв., от които 50% общинско финансиране;
  • - „Изграждане на канализация в с. Юруково", 2006 - 2007, обща стойност 600 000 лв.;

„Рехабилитация на местен път - с. Старо Смолево, отклонение на път ІІ-84 Велинград - Разлог", 2007, община Якоруда, обща стойност 301 164 лв