Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
проект"Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II"

На 25 септември 2012 г. в заседателната зала на община Велинград, се състоя представяне на проектната идея на община Велинград по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” на ОП Регионално развитие 2007 – 2013 год.

Община Велинград организира на 14 септември 2012 г. обществено обсъждане на Концепцията за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинацията Велинград, Белица, Якоруда. Същата бе разработена в резултат на проведено проучване сред експерти в туристическия бранш и е част от проектното предложение.

Общините Велинград, Белица и Якоруда ще си партнират в това обещаващо начинание, на стойност около 450 000 лева, съвместно със Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите - Велинград.

Основните цели на проекта са насърчаване на ефективността в областта на регионалния маркетинг в подкрепа и популяризиране на природното и културно-историческо наследство на туристическия район, който се обособява на територията на партньорите.

На представянето на проектната идея и Концепцията за развитие на туристическия регион присъстваха кметовете Иван Лебанов, Ибрахим Палев и Нуредин Кафелов и Председателя на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Велинград - Златко Златанов. 

Реализацията на проектната идея ще даде възможности за развитие в областта на туризма и предпоставка за нови съвместни инициатива в следващия планов период на ЕС - 2014-2020 г.

Кметът на Община Велинград Иван Лебанов поздрави колегите си за реализирането на идеята да участват заедно като екип и благодари на всички експерти от трите общини за професионалната им работа по него.

Г-н Златанов поздрави кметовете за новообособения туристически регион и съобщи, че проектът предвижда съвместно участие и представяне на трите общини в международни туристически изложения със съвместни туристически продукти.

Кметовете на общините - партньори благодариха за поканата на Велинград и изразиха готовност за бъдещи сътрудничества в областта на туризма през новия програмен период.