Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Услуги, свързани с данъчни и други
 

Наименование:

 

Цена:

 

 

 

Удостоверение за данъчна оценка

 

5,00

 

 

 

Удостоверение за данък наследство

 

5,00

 

 

 

Удостоверение за липса на данъчни задължения

 

5,00

 

 

 

Удостоверение за декларирани данни

 

5,00

 

 

 

3а издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък

 

5,00

 

 

 

Молба-декларация до РУСО за пенсия

 

5,00

 

 

 

Нотариална заверка на подпис:
първи подпис
всеки следващ

 


5,00
2,00

Изготвяне на образец УП-2 и УП-3 / на брой/;

 

2,00

 

 

 

Заверки   на   копие   от   актове,   договори,   заповеди,   решения, протоколи и други документи

 

2,00

Заявление за данъчна оценка  pdf.gifбланка.pdf (482.55 Kb)  


Назад

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Административни услуги
Услуги по гражданско състояние