Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Якоруда

Правилник за организация и дейността на Общински Съвет гр. Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска Администрация - Якоруда
doc.gifправилник.doc (212 Kb)