Стратегия на Община Якоруда
23.04.2013
Стратегия за управление на Общинската собственост
Стратегията може да видите тукdoc.gifStrategiq.doc (234 Kb)