БЮДЖЕТ
Годишен отчет за 2016 г. на Община Якоруда
rar.gifГодишен отчет.rar (1.94 Mb)
 Одитно становище на Сметна палата за заверка на годишен отчет 2016 г. pdf.gifСтановище.pdf (595.31 Kb)