Антикорупция
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Общинска Администрация Якоруда Ви предоставя възможност да подадете сигнали за корупция или нередности при обслужването на граждани или да направите предложения за подобряване на нашата работа, както и да изразите своето задоволство или благодарност от получената услуга.

Вие може да ни изпратите e-mail на адрес: signal@yakoruda.e-gov.bg

Уверяваме Ви, че сигналите за корупция или нарушения, извършвани от наши служители, ще бъдат проверени.
Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от вас.

За успешен диалог и ползотворно сътрудничество и ако желаете да Ви уведомим за предприетите мерки и резултатите от тях, моля посочете начин за контакт с Вас (име, фамилия, адрес, телефон или е-mail).