Проекти

Информация относно проект по мярка 19.1 информация.docx (193.81 Kb) качено 04,01,2016 г.
Напредък по проект“ Нови възможности за грижа“ в Община Якоруда м.07,м.09  doc.gifпроект.doc (103.5 Kb)
Напредък по проект“ Нови възможности за грижа“ в Община Якоруда м.12  doc.gifпроект.doc (103.5 Kb)