Училищна мрежа в Община Якоруда

 image006.jpg
 ПГ-м "П. Р. Славейков"
В 170-годишния летопис на образователното дело в Якоруда, ПГ-м "П. Р. Славейков" има завоювано достойно място. Днес е трудно да си представим живота в общината без Средното училище. То дава не само висока професионална подготовка, но и добро възпитание, успешен старт в живота на поколения достойни хора.
още

 1_prosveta12.jpg
СОУ "Св. св. К. и Методий"
СОУ "Св. св. К. и Методий", гр. Якоруда -   Два пъти носител на орден " Кирил  и  Методий "- I-ва степен.
Химн на
СОУ "Св. св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
текст: Муса Шарански
музика: Васил Христов
още

История на просветното дело в Якоруда

Летописът на просветното дело в Якоруда започва на 17 май 1835 г., когато първият учител, възрожденецът поп Стойко Грашкин за пръв път на обществено място, т.е. в двора на новопостроената църква "Св.Никола"събира якорудските деца, за да ги учи на четмо и писмо. В последствие училището е настанявано в частни къщи и функционира като килийно.
По-широкият обаче, умствен кръгозор на поп Стойко му е давал възможност да занимава учениците си с интересни и полезни неща извън програмата. Със своите знания, дела и духовен сан, Стойко Грашкин се наложил като най-изтъкнатия първенец в Якоруда. Със своята 25-годишна дейност като учител и свещеник той оставил дълбоки следи в паметта на якорудчани. За неговите качества като учител може да се съди по делата и проявите на многобройните му ученици, изявили се по-късно в различните области на живота, с вдъхновени сърца понасят факела на просветата. Не без основание Никифор Попфилипов пише с възторг в книгата си "Якоруда":
"След килията на поп Стойко, може да се каже, че Якоруда днес е в просветното и освободителното дело голям дял."
Учениците на поп Стойко
- Никола Вардев и Стоян Табаков са първите книжари в София, радетели за народното образование. В навечерието на освобождението заради революционната си дейност са хвърлени в затвора и осъдени на смърт. Стоян Табаков е обесен, Хаджи Никола Вардев се спасява с хитрост. През целия си живот не забравя родния край и работи за благото на училището. Изпращал учебници, книги, географски карти, картини и др. А след 1912 г. завещал на училището 3000 златни лева.
Велчо Грашкин и синовете му застават начело в борбата срещу гръкоманството и се борят за утвърждаване на българщината в град Петрич и околията.
Филип Главеев и Димитър Масларов внасят голям дял в просветната и културна дейност в Чепино и Лъджене./дн. Велинград/.
Тези примери са достатъчни да покажат, че семето на просветата посято от поп Стойко попада в сигурни ръце и продължава да се развива.
 Около 1850 г. той предава училището на Минко Кюркчийски и в летописа на образователното дело започват да се редят имена на учители, които остават светла диря след себе си.
Георги Назарчов - ученик на Йоаким Груев, който през 1865 г. преустойва училището и въвежда взаимоучителния метод. През негово време в двора на училището е построена първата училищна сграда в Якоруда.
Дамян Попов - ученик на Йоаким Груев, обаятелен човек и с бунтарски дух. Направил якорудското училище най-известно в разложко - заприиждали ученици от Горно и Долно Драглище, Белица, Разлог и други селища, постъпили и първите ученички.
Замфир Младенов - чувствително подобрил материлната база на училището, за пръв път организирал честване на празника Св. св. Кирил и Методий, провел първия публичен изпит на открито "На беглика" - мястото на днешната черква.

В периода от 1870 до 1875 година училището в Якоруда е в разцвет.
Събитията от 1877 до 1878 година спират възходящия ход на якорудстото училище, но жаждата за просвета не престава. След освобождението на България от османско иго, макар че Якоруда остава под робство, постепенно работата в училище се стабилизира и то си възвръща предишната слава. Външни хора, посетили през този период училището остават възхитени от големия брой ученици, от реда и дисциплината в него, от методите на преподаване. През 1903 година родолюбивите якорудчани построяват нова училищна сграда със собствени средства и труд.
През годините от 1885 до 1915 година в Якоруда съществува непълен, а след 1915 година е открит пълен прогимназиален курс. Този период е свързан с учителите Никола Бележков, Тодора Попниколова - първата жена учителка в разложко, Георги Ат. Вригазов, Иван Попкостов Рашков.
Неописуема е радостта на якорудчани от освобождението през 1912 г. Училището процъфтява - през 19013 - 1914 г. В него се учат вече 588 ученика.
След войните ред в училището и богата просветна дейност развили Иван Мицев, родолюбивите якорудчани: Никифор Попфилипов - народен учител и писател - краевед, поставя началото на театралната самодейност; Ангел Седлоев - ефендията - рядко оригинална и колоритна личност, първият средищен директор, който умело ангажирал обществеността за решаване на училищните проблеми;
Георги Илиев Гьошев - един от основателите на чителището и много други. Нарастналия брой ученици налага да се построи нова училищна сграда и това става през 1933 - 1934 г. - част от сградата на сегашното СОУ "Св. св. Кирил и Методий".
Достойни са имената на бележитите героични якорудчани, възпитаници на училището: гордеем се със Стойко Ангелов Ботушанов - Маджере - участник в четата на Христо Ботев; Тодор Бамбов и Тодор Прехандрийски - участници в епичните боеве на Ш ипка; Никифор Попфилипов - талантлив писател - народник, с патриотичното дело на Хаджи Никола Вардев и Стоян Неделчев Табаков - борци за свобода и просвета, с десетилетките борци, участници в антифашистката борба.
В периода след 1944 г. продължава развитието и разцвета на училището в Якоруда. Огромни усилия се полагат за прибирането, задържането и успешното обучение на всички деца, подлежащи на задължително обучение. Разширява се и непрекъснато се модернизира материалната база.
Забележителни успехи постига училището в областта на художествената самодейност, съвместно с ЦРД, Младежки  дом и чителище "Светлина". Гордост за училището през този период са успехите на ученическия духов оркестър, лауреат на републикански фестивал, носител на високи отличия и званието представителен.
Интересна и съдържателна е дейността на експедиционния отряд на учителя Живко Сахатчиев - 4 пъти републикански първенец от ОУ "Св. св. Кирил и Методий".
В своята 170-годишна история, училището в Якоруда има утвърдени традиции. Днес то се гордее със своите възпитаници, зъвършили успешно средно, полувисше и висше образование. Стотици са инженерите, лекарите, зъболекарите, икономисти, юристи, учители, агрономи  и мн. Други, работещи в цялата страна.
Стотици наши възпитаници работят в материалното производство, а в условията на пазарната икономика - десетки са тези, които са ръководители на държавни и частни фирми, мениджъри и т.н.
За големия принос в просветното дело и по случай 140 г. юбилей ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Якоруда с указ на държавния съвет № 1390 от 21.VІІ.1975 г. е наградено с орден "Кирил и Методий" - І степен.
За своята 150-годишнина училището през 1985 г. отново е наградено с орден "Кирил и Методий" - І степен. Изградена е пристройка към осн. Корпус с шест модерно обзаведени кабинети по физика, химия, биология, изобразително изкуство, български език, математика.
 В чест на своята 160-годишнина училището е топлофицирано.
Със Зоповед № РД-14-52 от 10.06.2002 г. на Министъра на образованието и науката, ОУ "Св.св. Кирил и Методий"- гр. Якоруда е преобразувано в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий". Обучението в ІХ клас се осъществява в профилирани паралелки - "Технологичен - Стопански мениджмънт" и "Технологичен  - Туризъм".
Училището разполага с богата материално-техническа база - добре обзаведени кабинети по математика, физика, химия, биология, география, изобразително изкуство, музика; три компютърни кабинета, физкултурен салон с фитнес уреди, спортна площадка и двор.