Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg

,

вътрешни правила за достъп до обществена информация
Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5  от ЗПУКИ  pdf.gifдекларации.pdf (23.45 Mb)
Вътрешните правила може да изтеглите ТУК.docx (49.62 Kb)
Становище по екологична оценка за Общ устройствен план на община Якоруда pdf.gifстановище.pdf (2.16 Mb)