Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Програма за енергийна ефективност

Отчет на програмата за енергийна ефективност pdf.gifотчет.pdf (1013.7 Kb)

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО

„НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ” Регистър.docx (14.7 Kb)

Регистър на сдружениеята на собствениците в Община Якоруда  doc.gifРегистър.doc (85 Kb)