Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bg
Секретар

АВТОБИОГРАФИЯ

Фамилно име:  Карафеиз

Собствено и бащино име:  Ибрахим Мустафа

Дата на раждане: 28.09.1975 г.

Гражданство:       българско

Семейно положение: женен с две деца       

Образование:       висше

Основно: гр. Белица

Средно: гр. Банско - специалност "Съобщителна техника"

висше: Пловдивски униоверситет "Паисий Хилендарски" - сп-ст "История" степен Бакълавър

Трудов стаж:

2003-2007 г. - Зам. председател на Общински съвет гр. Якоруда

1996-2007 г - Семеен бизнес