Община Якоруда, България Home Page
Община Якоруда, България Home Page
 
bgen
Кмет на община Якоруда


Лични данни:
Име:инж. Нуредин Мусов Кафелов- Кмет на Общината от 11.2007 год.
Дата на раждане: 01 януари 1958г., гр. Якоруда
Тел.: 07442/23-28;

e-mail:

Образование:
Висше:


Професионален опит:

Семейно положение:
Женен с един син и една дъщеря